Rejsebetingelser

REJSEBETINGELSER:

RESERVATION OG BETALING

Bestilling af rejsen kan ske ved direkte henvendelse, enten skriftligt eller via e-mail eller telefonisk til Godvin BjergRejser. 

Depositum for rejsen - kr. 1000 pr person - skal være betalt senest 14 dage efter reservationen og restbeløbet skal uopfordret være betalt senest 4 uger før afrejsedagen.

Bestiller du en rejse mindre end 4 uger før afrejsedagen, skal det fulde beløb være indbetalt senest 7 dage efter bestillingen.

Når hele rejsens pris er betalt, tilsendes en kvittering, der fungerer som Rejsebevis og bør medtages på rejsen.

 

AFBESTILLINGSREGLER

Gælder pr. person.

1. Mere end 10 uger før afrejsedagen: Hele beløbet tilbagebetales minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300.

2. Mellem 4-10 uger før afrejsedagen: Hele beløbet tilbagebetales minus depositummet på kr. 1000.

3. Mindre end 4 uger før afrejsedagen: 50 % af rejsens pris tilbagebetales.

4. Mindre end 2 uger før afrejsedagen eller udeblivelse ved rejsen: Hele det indbetalte beløb person er tabt.

 

PRIS OG ÆNDRINGER

Prisen inkluderer den valgte indkvartering og liftkort som anført i prisoversigterne samt guide assistance.

Ved flytransport gælder flybranchens almindelige rejsebetingelser.

Rejsens pris er udregnet efter gældende lovgivning, priser og valutakurser. Godvin BjergRejser forbeholder sig ret til, på hvilket som helst tidspunkt mellem rejsens bestilling og afgang, at ændre alle priser, der er anført i prisoversigterne, såfremt dette skyldes ændringer i lovgivningen, f.eks. i form af skatter og afgifter, samt ændringer i valutakurserne eller andre omstændigheder i ind- og udland, der ikke var kendte på tidspunktet for prisudregningerne.

En prisforhøjelse vil blive varslet straks, den er kendt, og senest 14 dage før afrejsen. Hvis prisforhøjelserne andrager mere end 10% af rejsens pris, har den rejsende lov til at annullere rejsen og få hele det indbetalt beløb tilbagebetalt uden fradrag.

 

GODVIN BJERGREJSER`S ANSVAR OG FORPLIGTELSER

Rejser bestilt hos Godvin BjergRejser gennemføres efter "Lov om pakkerejser". Godvin BjergRejser garanterer dermed, at de annoncerede rejser under normale omstændigheder gennemføres som anført på websiden eller som skriftligt aftalt skriftligt med den rejsende. Situationer, hvor Godvin BjergRejser har ret til at ændre på f.eks. service på destinationen, uden at yde særlig godtgørelse, vil kun ske forårsaget af udefra kommende begivenheder, f.eks. vejrmæssige forhold eller forhold på destinationen, hvorpå Godvin BjergRejser ingen indflydelse har.

 

REJSEDELTAGERENS ANSVAR

Du er selv ansvarlig for at møde rettidigt til aftalte transporter, arrangementer m.m. Ved udeblivelse eller fremmøde uden gyldig rejsehjemmel, f.eks. pas, er Godvin BjergRejser ikke pligtig til at vente eller udbetale erstatning. Du er selv pligtig til at efterleve de regler, der er gældende for transport i transferselskabets busser, samt gælder for hoteller og lejligheder eller meddeles af Godvin BjergRejser. Du er selv erstatningspligtig for ødelæggelser i bl.a. bus, hotel og lejligheder samt bortkommen bagage.

 

SYGDOM OG EVNTUEL HJEMTRANSPORT

Fra 1/1 2008 dækker det gule sygesikringskort ikke længere for bl.a. hjemtransport og ledsagerophold ved akut sygdom og tilskadekomst. Se dette link til Forsikringsoplysningen - www.forsikringsoplysningen.dk - for den fulde forklaring af ændringerne eller kontakt dit forsikringsselskab, Gouda m.fl., hvor du kan tegne supplerende dækning for sygesikringskortet.

 

ARRANGØR/FORMIDLER

Teknisk arrangør af rejserne er Godvin BjergRejser Aps (CVR 33039425), der er medlem af Rejsegarantifonden (nr.2254).

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 13:21

Hej Godvinbjergrejser
Har I mulighed for at lave en tur/tilbud fra d.25/3-29/3 for 1(måske to) voksen og to børn (11,13). Gerne inkl. skiskole
Vh. Mikkel

20.02 | 17:57

Hejsa

Jeg kigger lidt på en to-tre-dags tur 29/2 - 2 /3 cirka sammen med min datter. Kan du hjælpe med det? Har sendt en mail også.

Kh,
Frederik

18.12 | 15:08

Hej Thomas
Jeg kan sagtens arrangere leje af udstyr for jer. Hvornår vil I gerne komme? Du er meget velkommen til at ringe til mig på 31102629. Mvh Maria

12.12 | 20:09

Hej.
Har med interesse kigget på jeres hjemmeside. Min svoger Niels har du talt med, blot til info.
Jeg vil høre angående leje af ski, snowboard og snowboardstø